kontakt

wycena

logo inside

Systemy kominowe - Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie  niezbędne  informacje dotyczące zagadnień kominów z krótkimi opisami oraz charakterystyką i podziałem na ich zastosowanie. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami zapraszamy do złożenia zapytania o wycenę komina.

Podział kominów:

  • Kominy Spalinowe – służące do odprowadzania spalin z kotłów opalanych paliwem płynnym (gaz, olej)
  • Kominy Dymowe – służące do odprowadzania spalin z kotłów opalanych paliwami stałymi (drewno, węgiel itp.)
  • Kominy wentylacyjne – nawiewne i wywyewne służące do dostarczenia powietrza koniecznego w procesie spalania oraz wymiany zuzytego powietrza z pomieszczeń

Tryb pracy kominów:

  • Komin w mokrym trybie pracy – pracujący z gazowymi i olejowymi niskotemperaturowymi i kondensacyjnymi kotłami, gdzie temperatura spalin zawarta jest w przedziale 30°C do 120°C
  • Komin w suchym trybie pracy – pracujący z kotłami na paliwa stałe jak i również z kotłami atmosferycznymi opalanymi gazem i olejem, gdzie temperatura pracy jest wyższa niż 120°C
  • Komin pracujący w nadciśnieniu – to takie kominy gdzie ciśnienie panujące wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia zewnętrznego atmosferycznego
  • Komin pracujący w podciśnieniu (ciąg naturalny) – to takie kominy gdzie cisnienie panujące wewnątrz komina jest niższe od cisnienie zewnętrznego atmosferycznego.

mk zary logoPragnąc zapewnić Państwu doskonałą obsługę musimy być pewni jakości sprzedawanego produktu. Zapewnia to firma MK Żary, której sprzedawane przez nas produkty są najwyższej jakości. Poniższe opisy dla ułatwienia i zrozumienia zawierają nazewnictwo systemów firmy MK Żary.

Systemy kominowe do kotłów kondensacyjnych i Turbo  (zamknięta komora spalania)

Systemy te przygotowane są do pracy w temperaturach poniżej 120°C i dedykowane do pracy na mokro w nadciśnieniu 200Pa. Dzięki zastosowaniu uszczelek silikonowych umieszczonych w przetłoczeniach kielichów uzyskujemy szczelność systemów na wydostawanie się kondensatu.
Występują  jako wkłady kominowe w wersji jednościennej (Systemy MKKS i Flex), oraz w wersji koncentrycznej powietrzno-spalinowej (system MKPS) gdzie przewodem wewnętrznym odprowadzamy spaliny a zewnętrznym kociol pobiera powietrze potrzebne do procesu spalania.  W przypadku braku wolnego przewodu w istniejącym kominie ceglanym stosuje sie  również kominy  zewnętrzne montowane na elewacji budynku w wersji dwuściennej z izolacją (system MKKD). Wszystkie wymienione systemy są ze sobą kompatybilne, można je łączyć.  

Systemy kominowe do kotłów atmosferycznych  

Systemy te przygotowane są do pracy w temperaturach powyżej 120°C, i dedykowane do pracy na sucho w podciśnieniu .
Występują  jako wkłady kominowe w wersji jednościennej (system MKS i Flex), oraz w przypadku braku wolnego przewodu w istniejącym kominie ceglanym w wersji dwuściennej z izolacją (system MKD). Wymienione systemy możemy ze sobą łaczyć.

Systemy kominowe do kotłów na paliwa stałe oraz kominków

Przygotowane są do pracy w temperaturach powyżej 450°C, i dedykowane do pracy na sucho w podciśnieniu. Systemy te są odporne na pożar sadzy.
Występują jako wkłady kominowe w wersji jednościennej (System MKSZI), oraz również jako owalne wkłady kominowe (system MKSZI Owal). W przypadku braku wolnego przewodu w istniejącym kominie ceglanym występują w  wersji dwuściennej z izolacją (System MKDZ). Wymienione syetmy możemy ze sobą łaczyć.