kontakt

wycena

logo inside

Schematy montażu kominów

 

Schemat 1.- Klasyczny i najpopularniejszy przykład rozwiązania do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Podłączenie od kotła do komina w systemie MKPS czyli powietrzno-spalinowe, natomiast w samym szachcie wkład kominowy w systemie MKKS. W takim rozwiązaniu kocioł pobiera powietrze do spalania z szachtu. Warunkiem takiego zastosowania jest czysty szacht, ponieważ kocioł nie może pobierać brudnego powietrza do spalania np. po wcześniejszym stosowaniu urządzeń opalanych węglem czy drewnem.

klasyczny

Schemat 2. - Pokazuje wyrzut spalin za ścianę budynku od kotła z zamknięta komorą spalania. Całość w systemie MKPS czyli powietrzno-spalinowym gdzie wewnętrznym kanałem kocioł wyrzuca spaliny, natomiast zewnętrznym zaciąga powietrze potrzebne do procesu spalania. Zastosowanie takiego rozwiązania jest regulowane prawem i można je stosować tylko w domkach jednorodzinnych z zachowaniem odpowiednich warunków.

schematy detal8

Schemat 3. - Kolejny przykład dla kotłów z zamkniętą komorą spalania.  Rozwiązanie, które stosujemy kiedy nie mamy możliwości wykorzystania jakiegokolwiek istniejącego przewodu kominowego. Podłączenie od kotła do komina stosujemy w systemie MKPS czyli powietrzno-spalinowym, natomiast na zewnątrz budynku na elewacji  montujemy komin zewnętrzny izolowany w systemie MKKD. W tym przypadku kocioł zaciąga powietrze do procesu spalania przez specjalnie wykonane kolano montowane już na zewnątrz budynku. Natomiast sam pionowy odcinek odprowadza nam spaliny ponad dach.

schematy detal9

Schemat 4. - Rozwiązanie dla kotłów atmosferycznych lub na paliwa stałe. Podłączenie jak i wkład kominowy w tym samym systemie czyli MKS dla atmosferycznych kotłów i MKSZI dla kotłów na paliwa stałe.

schematy detal10

Schemat 5. - Rozwiązanie dla kotłów atmosferycznych i na paliwa stałe. Podłączenie w zależności od kotła czyli z systemów MKS lub MKSZI, natomiast w sytuacji braku wolnego przewodu kominowego na zewnątrz budynku montujemy komin izolowany biorąc system MKD lub MKSZ.

schematy detal11