kontakt

wycena

logo inside

Podstawy Prawne

KONSERWACJA KOMINÓW

  • Paleniska opalane paliwami stałymi (m.in. węglem i drewnem):  4 razy do roku
  • Paleniska opalane paliwami płynnym (gaz i olej):  2 razy do roku
  • Wentylacja:  1 raz w roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów Budowlanych. (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563). Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

 

NORMY DOTYCZĄCE KOMINÓW

NORMA PN-EN 1856-1 - WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KOMINÓW METALOWYCH CZĘŚĆ 1: CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMÓW KOMINOWYCH

W normie tej ustalono wymagania dotyczące obciążenia części składowych jedno-powłokowych i wielo-powłokowych systemów kominowych z metalowymi kanałami wewnętrznymi (odcinków prostych komina, kształtek i nasad, łącznie z zamocowaniem), o średnicy nominalnej do 1200mm  włącznie, które są stosowane do odprowadzania produktów spalania z paleniska do atmosfery. Norma zawiera także wymagania dotyczące oznakowania, instrukcji zakładowych, informacji o produktach i oceny zgodności. Norma nie dotyczy kominów, które mogą być wzniesione niezależnie od konstrukcji nośnej (samonośne lub wolno stojące).

NORMA PN-EN 1856- 2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMINÓW METALOWYCH, CZĘŚĆ 2: METALOWE KANAŁY WEWNĘTRZNE I METALOWE ŁĄCZNIKI.

W dokumencie określono przepisy dotyczące obciążeń przewodów metalowych sztywnych i giętkich, sztywnych, metalowych elementów przyłączeniowych stosowanych do odprowadzania produktów spalania z palenisk do atmosfery (łącznie ze wspornikami).
Niniejszy dokument zawiera także wymagania dotyczące oznakowania, instrukcji zakładowych informacji o wyrobach i oceny zgodności.

NORMA PN-EN 14989-1 – TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOMINÓW Z ZAMKNIETA KOMORĄ SPALANIA

Norma ta dotyczy terminali pionowych, czyli wyrzutów spalin ponad dachem w systemach  powietrzno-spalinowych, informuje również o wyrobie i ocenie zgodności.

NORMA PN-EN 14989-2 – KANAŁY SPALIN I KANAŁY DOPROWADZAJACE POWIETRZE DO ZAMKNIĘTYCH KOMÓR SPALANIA.

W dokumencie określono wymagania i metody badan metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materialu przeznaczących do urządzeń z zamknietą komorą spalania.

NORMA PN-EN-89 / B-10425 – WYLOTY KOMINÓW PONAD DACHEM

Przy dachach płaskich (pochylenie do 12 stopni) wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6m. wyżej od poziomu kalenicy

systemy kominowe detal8

Przy dachach stromych i pokryciu: łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej 0,6m. wyżej poziomu kalenicy (rys. b);

Przy dachach stromych i pokryciu: niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,3m. wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej

 systemy kominowe detal9   systemy kominowe detal11